Begeleiding van kinderen bij hoogbegaafdheid, leer- en ontwikkelingsuitdagingen

06 – 28118407

Logo Dit ben IQ

Oefenmethoden

Ik gebruik de volgende oefenmethoden

Motorisch remedial teaching

JaMaRa-rekenmethode

Movement based learning

Motorisch remedial teaching

Als motorisch remedial teacher kijk je naar de motorische ontwikkeling als basis voor de algemene ontwikkeling.

Motorische remedial teaching (MRT) bestaat uit een groot aanbod van bewegingsoefeningen om kinderen te ondersteunen in hun motorische ontwikkeling.

MRT heeft als doel de hiaten op motorisch gebied op te lossen en daarmee de problemen op cognitief (leren), gedrag, sociaal en emotioneel gebied.

Tijdens de MRT werken we door middel van een speels trainingsprogramma aan de motoriek en pakken we de problemen die het kind ervaart bij de basis aan. Zo leggen we een stevig fundament waarop het kind verder kan bouwen en ontwikkelen.

Om er achter te komen waar de uitdagingen liggen wordt eerst een motorische screening gedaan, zodat er een op maat gemaakt programma aangeboden kan worden. De oogmotoriek wordt ook meegenomen in de screening. Er wordt niet zozeer gekeken naar zicht maar wel naar zien. Zien is een functie van de hersenen. De informatie die binnenkomt moet door de hersenen verwerkt worden. Daarvoor heb je een goede samenwerking van de ogen nodig.

Motorisch remedial teaching wordt ingezet bij tal van uitdagingen zoals bijvoorbeeld bij;
• Kinderen die angst hebben in beweegsituaties
• Kinderen die moeite hebben met zwemmen, fietsen, rennen
• Kinderen die uitdagingen hebben met schrijven, rekenen en lezen
• Kinderen die niet zeker zijn over de manier waarop zij bewegen
• Kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren

JaMaRa-rekenmethode

De JAMARA rekenmethode is een methode waarbij kinderen opnieuw, alsnog of beter leren rekenen.  De methode is ontwikkeld voor kinderen van groep 3 tot en met 8.

Bij de JAMARA rekenmethode wordt vanuit beweging gewerkt aan een goede basis van getalbegrip, hoeveelheidsbesef en automatiseringsvaardigheden. Er wordt aangesloten bij de ontwikkeling van het kind en we werken dicht bij het lichaam met de handen als uitgangspunt.

De JAMARA rekenmethode is ontwikkeld door de heer Missot van het Centrum voor nieuwe leerstrategieën.

MNRI

MNRI (Masgutova Neuromotorische Reflex Integratie) is een therapeutische techniek waarbij oefeningen gedaan worden die zijn gericht op de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel.

Reflexen zijn automatische bewegingen die volgen op een prikkel. Al vroeg na de conceptie en de geboorte ontwikkelen de eerste reflexen. Deze reflexen zijn nodig voor de verdere ontwikkeling van het zenuwstelsel. Iedere reflex ontstaat en integreert op een ander moment. Wanneer een reflex niet goed geïntegreerd is, kan er een vertraging ontstaan in de op de reflex volgende ontwikkeling.

Wanneer reflexen niet integreren kan dit voor problemen zorgen. Hieronder vind je enkele voorbeelden van de reflexen en de daarbij horende problemen wanneer de reflexen niet geïntegreerd zijn.

MORO
Automatische reactie op plotselinge verandering in zintuigelijke prikkels. Bij niet geïntegreerde MORO reflex is er steeds een overproductie aan cortisol en adrenaline in het lichaam:

 • Overgevoeligheid van licht en geluid
 • Extreem schrikachtig
 • Concentratie problemen
 • Slechte coördinatie
 • Evenwichtsproblemen
 • Lage eigenwaarde/zelfvertrouwen
 • Oog-volgbewegingen links-rechts
 • Oog-volgbewegingen beneden -boven
 • Accommoderen van de ogen
 • Richten van de ogen

Tonische labyrint reflex (TLR)

 • Zwakke nekspieren (bij zwemmen bv zakt lijf steeds naar beneden)
 • Last van reisziekte
 • Neiging tot lopen op tenen
 • Gebogen houding
 • Lage spierspanning (hangen voorover aan tafel)
 • Slechte balans
 • Oogsamenwerking
 • Oog-volgbewegingen boven-beneden
 • Accommoderen en richten van de ogen

  Asymmetrisch tonische nek reflex (ATNR)

   • Onleesbaar handschrift door verkrampte hand tijdens schrijven
   • Harde druk bij schrijven
   • Hoofd beweegt mee met lezen
   • Oogsamenwerking
   • Verstoord ruimtelijk inzicht (problemen met rekenen)
   • Accommoderen en richten van de ogen
   • Richtingsontwikkeling (problemen met lezen en rekenen)
   • Moeilijkheden met maken kruislingse bewegingen
   • Moeite met doorkruisen van de middenlijn
   • Loopt in traag tempo
   • Laat gemakkelijk dingen vallen
   • Slechte balans
   • Moeite met symmetrie

  Spinal galant reflex

  • Friemelen
  • Hyperactiviteit
  • Bewegingsonrust
  • Slechte controle over blaas
  • Problemen met de onderrug
  • Kan slecht tegen kietelen

  Movement based learning

  Movement based learning is ontwikkeld door Cecilia Koester (USA). Al haar werk toont aan dat je door beweging tegemoet kunt komen aan ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

  Movement based learning bestaat uit een serie eenvoudige maar doelgerichte oefeningen, de building blocks. Deze building blocks zijn de bouwstenen van de ontwikkeling die het leren bevorderen. De oefeningen zijn gebaseerd op de normale ontwikkeling van de mens. Ze brengen een verandering in begrip, communicatie, focus, motoriek en organisatie. De oefeningen ondersteunen de breinintegratie voor het leren met het gehele brein en ze helpen de neurologische ontwikkeling te bevorderen.

  Movement based learning stimuleert, door beweging, de groei van de neurale paden in de hersenen. Op beweging gebaseerd leren is voortgekomen uit onderzoek dat draait om kinesiologie. Kinesiologie is een alternatieve geneeswijze waarbij het zelfgenezend vermogen van het lichaam centraal staat en wordt gestimuleerd.

  Waarom leren gebaseerd op beweging?

  Voordat je naar school gaat heeft er een hele ontwikkeling plaats gevonden. Er is een basis gevormd voor het leren. Het leren op school steunt op deze basis. In de eerste jaren van het leven worden belangrijke neurologische verbindingen gevormd die voortkomen uit de bewegingsontwikkeling. De bewegingsontwikkeling die je als kind doormaakt, is hiervoor heel belangrijk. Deze bewegingsontwikkeling zorgt voor een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Deze basis wordt al gevormd in de baarmoeder en gaat verder in de babytijd en de kleutertijd.

  Wanneer de ontwikkeling door diverse factoren niet volledig geïntegreerd is, dan is de basis minder sterk. Deze minder sterke basis is de reden om met kinderen met leeruitdagingen aan de basis te werken. De basis kan verstevigd worden door de Building blocks oefeningen.

  Ik help kinderen met uitdagingen op het gebied van

  Klik op de betreffende knop om meer te lezen over mijn dienstverlening op dat gebied.

  Voor scholen

  Op zoek naar individuele begeleiding of begeleiding van een groepje leerlingen?

  Dit ben IQ helpt graag.

  Herken je jouw zoon of dochter in het bovenstaande of heb je verdere vragen? Neem dan contact op met Dit ben IQ om te kijken wat ik voor jouw kind kan betekenen.