Motorische remedial teaching

Aan de basis van succesvol functioneren en leren staat een goed ontwikkeld centraal zenuwstelsel. Gevolgd door een goed ontwikkelde grove en fijn motorische ontwikkeling. Bij een goede neuro-senso-motorische ontwikkeling worden verbindingen in de hersenen aangelegd die nodig zijn voor de schoolse vaardigheden als rekenen, lezen, schrijven, begripsvorming etc.

Reflexen en motorische ontwikkeling

Al vroeg na de conceptie ontwikkelen een aantal primaire reflexen. Na de geboorte komen daar nog een paar bij. Deze reflexen helpen een baby te overleven in de fase dat hij zich nog niet bewust is van zichzelf en zijn omgeving. De reflexen hebben daarnaast een rol bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Gedurende de eerste 6 tot 12 maanden leert de baby de reflexen te controleren. Bewegingen worden steeds gecontroleerder uitgevoerd. Reflexen zijn nodig om tot bewegen te komen en raken door oefening geïntegreerd.

Na deze fase van reflexen gaat de motorische ontwikkeling over in de asymmetrische fase. De symmetrische fase volgt de asymmetrische fase op. Deze gaat over in de lateralisatie fase en als laatste de dominantie fase. Wanneer deze fasen niet goed of volledig doorlopen zijn of wanneer primaire reflexen nog aanwezig zijn ontstaan vaak problemen op diverse  (cognitieve) gebieden. Kinderen ontwikkelen bijvoorbeeld:

  • Bewegingsachterstand – (onhandigheid, veel vallen, niet spelen met ballen, houterig bewegen, onvoldoende grove motoriek, slechte ruimtelijke oriëntatie, slechte links-rechts coördinatie )
  • Bewegingsonrust – (moeite met gestelde grenzen, impulsief gedrag, moeite met inslapen, onrustig slapen, chaotisch gedrag, hyperactief gedrag)
  • Schrijfproblemen – (slechte pengreep, onduidelijk schrijven, geen goede schrijfhouding, langzaam schrijven,  moeite met dictee, onvoldoende grote- of fijne motorische vaardigheden)
  • Rekenproblemen – (moeite met rijtjes sommen, moeite met bewerkingsveranderingen bijvoorbeeld – en +, getalbegrip, hoeveelheidsbesef, werkrichting)
  • Moeite met lezen – (kinderen waarbij men denkt aan dyslexie, letters omdraaien, niet weten waar ze zijn in de tekst, traag leestempo, moeite met begrijpend lezen)
  • Concentratieproblemen – (slecht luisteren, korte spanningsboog, moeite met stilzitten)
  • Verborgen oogproblemen – (slechte oogsamenwerking, oog-volgbewegingen, oogsprongen)
Wat is motorisch remedial teaching?

Motorische remedial teaching (MRT) bestaat uit een groot aanbod van bewegingsoefeningen om kinderen te ondersteunen in hun motorische ontwikkeling. MRT heeft als doel de hiaten op motorisch gebied op te lossen en daarmee de problemen op cognitief (leren), gedrag, sociaal en emotioneel gebied. Tijdens de MRT werken we door middel van een speels trainingsprogramma aan de motoriek en pakken we de problemen die het kind ervaart bij de basis aan. Zo leggen we een stevig fundament waarop het kind verder kan bouwen en ontwikkelen.

Kosten

Motorische remedial teaching wordt helaas niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Het tarief is € 30,- per half uur of 60 euro per uur. Naast de oefeningen die we in de praktijk doen, krijg uw kind ook oefeningen mee naar huis om daar te oefenen.  Een afspraak is meestal 1 keer per 2 weken.

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact op, dan kunnen we samen kijken wat Dit ben IQ voor uw kind kan betekenen.