Motorische remedial teaching

Aan de basis van succesvol functioneren en leren staat een goed ontwikkeld centraal zenuwstelsel, gevolgd door een goed ontwikkelde grove en fijn motorische ontwikkeling. Al vroeg na de conceptie ontwikkelen een aantal primaire reflexen. Na de geboorte komen daar nog een aantal bij. Deze reflexen helpen een baby te overleven in de fase dat hij zich nog niet bewust is van zichzelf en zijn omgeving. De reflexen hebben daarnaast een rol bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Gedurende de eerste 6 tot 12 maanden leert de baby de reflexen te controleren. Bewegingen worden steeds gecontroleerder uitgevoerd. Reflexen zijn nodig om tot bewegen te komen en raken door oefening geïntegreerd.

Na deze fase gaat de motorische ontwikkeling over in de asymmetrische fase. De symmetrische fase volgt de asymmetrische fase op. Deze gaat over in lateralisatie fase en als laatste de dominantie fase. Wanneer deze fasen niet goed of volledig doorlopen zijn of wanneer primaire reflexen nog aanwezig zijn ontstaan vaak problemen op diverse gebieden. Door het inzetten van motorisch remedial teaching worden problemen aangepakt en verbeterd.

Wat is motorisch remedial teaching?

Motorische remedial teaching (MRT) bestaat uit een groot aanbod van bewegingsoefeningen om kinderen te ondersteunen in hun motorische ontwikkeling. MRT heeft als doel zo goed deel te kunnen nemen aan bewegingsactiviteiten binnen en buiten het onderwijs. Bij MRT krijgen kinderen die een bewegingsachterstand hebben opgelopen of die hiaten hebben in hun motorische ontwikkeling extra hulp. Door deze achterstand hebben zij problemen op motorisch gebied en daarmee vaak ook op cognitief (leren), gedrag of op sociaal en emotioneel gebied. Tijdens de MRT werken we door middel van een speels trainingsprogramma aan de motoriek.

Waarvoor kan Motorische remedial teaching worden ingezet?

Motorische remedial teaching kan worden ingezet bij:

  • Bewegingsachterstand (onhandigheid, veel vallen, niet spelen met ballen, houterig bewegen, onvoldoende grove motoriek, slechte ruimtelijke oriëntatie, slechte links-rechts coördinatie )
  • Kinderen met bewegingsonrust (moeite met gestelde grenzen, impulsief gedrag, moeite met inslapen, onrustig slapen, chaotisch gedrag, hyperactief gedrag)
  • Schrijfproblemen (slechte pengreep, onduidelijk schrijven, geen goede schrijfhouding, langzaam schrijven,  moeite met dictee, onvoldoende grote- of fijne motorische vaardigheden)
  • Rekenproblemen (moeite met rijtjes sommen, moeite met bewerkingsveranderingen bijvoorbeeld – en +)
  • Moeite met lezen (kinderen waarbij men denkt aan dyslexie, letters omdraaien, niet weten waar ze zijn in de tekst)
  • Concentratieproblemen (slecht luisteren, korte spanningsboog, moeite met stilzitten)
Kosten

Motorische remedial teaching wordt helaas niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Het tarief is € 30,- per half uur. Naast de oefeningen die we in de praktijk doen, krijg uw kind ook oefeningen mee naar huis om daar te oefenen.

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact op, dan kunnen we samen kijken wat Dit ben IQ voor uw kind kan betekenen.