Begeleiding van kinderen bij hoogbegaafdheid, leer- en ontwikkelingsuitdagingen

06 – 28118407

Logo Dit ben IQ

Motorische ontwikkeling

Aan de basis van succesvol functioneren en leren staat een goed ontwikkeld centraal zenuwstelsel. Gevolgd door een goed ontwikkelde grove en fijn motorische ontwikkeling. Bij een goede neuro-senso-motorische ontwikkeling worden verbindingen in de hersenen aangelegd die nodig zijn voor schoolse vaardigheden als rekenen, lezen, schrijven, begripsvorming etc.

Ontwikkeling van de primaire reflexen

Al vroeg na de conceptie ontwikkelen in de baarmoeder enkele primaire reflexen. Na de geboorte komen daar nog een paar bij. Deze reflexen helpen een baby te overleven in de fase dat hij zich nog niet bewust is van zichzelf en zijn omgeving. De reflexen hebben daarnaast een rol bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Gedurende de eerste 6 tot 12 maanden leert de baby de reflexen te controleren. Bewegingen worden steeds meer gecontroleerd uitgevoerd. Reflexen zijn nodig om tot bewegen te komen en raken door oefening geïntegreerd (volwassen).

Motorische ontwikkelingsfasen

Na de fase van de primaire reflexen gaat de motorische ontwikkeling over in de asymmetrische fase. De symmetrische fase volgt de asymmetrische fase op. Deze gaat over in de lateralisatie fase en als laatste de dominantie fase.

Wanneer deze fasen niet goed of volledig doorlopen zijn of wanneer primaire reflexen nog actief zijn, kunnen problemen ontstaan op diverse gebieden (cognitieve) gebieden.

Kinderen ontwikkelen bijvoorbeeld:

  • Bewegingsachterstand: onhandigheid, veel vallen, niet spelen met ballen, houterig bewegen, onvoldoende grove motoriek, slechte ruimtelijke oriëntatie, slechte links-rechts coördinatie
  • Bewegingsonrust: moeite met gestelde grenzen, impulsief gedrag, moeite met inslapen, onrustig slapen, chaotisch gedrag, hyperactief gedrag
  • Schrijfproblemen: slechte pengreep, onduidelijk schrijven, geen goede schrijfhouding, langzaam schrijven, moeite met dictee, onvoldoende grote- of fijne motorische vaardigheden
  • Rekenproblemen: moeite met rijtjes sommen, moeite met bewerkingsveranderingen bijvoorbeeld – en +, getalbegrip, hoeveelheidsbesef, werkrichting
  • Moeite met lezen: kinderen waarbij men denkt aan dyslexie, letters omdraaien, niet weten waar ze zijn in de tekst, traag leestempo, moeite met begrijpend lezen
  • Concentratieproblemen: slecht luisteren, korte spanningsboog, moeite met stilzitten
  • Verborgen oogproblemen:  slechte oogsamenwerking, oog-volgbewegingen, oogsprongen

Ik help kinderen met uitdagingen op het gebied van

Klik op de betreffende knop om meer te lezen over mijn dienstverlening op dat gebied.

Voor scholen

Op zoek naar individuele begeleiding of begeleiding van een groepje leerlingen?

Dit ben IQ helpt graag.

Indien jullie hulpvraag niet tussen het aanbod staat, aarzel dan niet om contact op te nemen. Samen kunnen we kijken wat ik voor jullie kan betekenen en anders helpen aan een professional die de hulpvraag wel binnen het aanbod heeft.