Visuele screening en training

Visuele problemen zijn een belangrijke oorzaak voor leerproblemen.  Lezen gaat traag of komt slecht op gang, men denkt aan dyslexie. Het schrijven lukt maar niet op de lijntjes of rekenen gaat lastig omdat het ruimtelijk inzicht onvoldoende ontwikkeld is.

Door de optometrist in het ziekenhuis is een oogonderzoek uitgevoerd en daar kwam niets bijzonders uit of misschien wel een plus of een min sterkte. Bij de opticien kies je een mooie bril uit. Dan zou je denken dat je klaar bent. Maar zien is meer dan alleen scherp zien. Zien is ook het goed kunnen verwerken en begrijpen van wat dat gezien wordt. En hoe snel dit verwerkt wordt in de hersenen.  Bij zien moeten de ogen goed kunnen samenwerken. Als de informatie via de ogen niet goed binnenkomt in de hersenen dan heeft dit invloed op leren. De basis voor leren is een goede oogsamenwerking.

Niet goed kunnen zien kan leerproblemen opleveren en daar is wat aan te doen. Maar dan moeten we eerst weten of er een visueel probleem is. Bij dit ben IQ, kunt u terecht voor een visuele screening en kijken we of:

  • de ogen goed bewegen
  • hoe de ogen zich richten
  • hoe de ogen scherpstellen
  • convergeren en divergeren
  • dominantie
  • de ogen goed kunnen samenwerking
Wat doen we bij een visuele screening?

Bij een visuele screening doorlopen we het het visueel motorisch schema aan de hand van een aantal tests. Daarnaast kijken we met de bioptor naar de ogen. De biopter is een meetinstrument dat de ogen ‘veraf’ en ‘dichtbij’ test, waardoor er geconstateerd kan worden of de ogen wel of niet goed met elkaar samenwerken. Ook geeft het informatie over hoe de visuele informatieverwerking verloopt. Naast de visuele testen kijken we direct naar de mogelijk nog aanwezige primaire reflexen. Dit zijn de eerste onbewuste bewegingen van een kind en dienen voor overleving en bescherming. Visuele problemen hebben een relatie tot de primaire reflexen. Dat is ook de reden dat we deze reflexen meenemen in het onderzoek.

Na de screening

Afhankelijk van de uitslag van de visuele screening starten we met een visuele training (waarbij altijd eerst de mogelijk aanwezige reflexen worden aangepakt). Wanneer de resultaten erg afwijkend of ongewoon zijn, zal ik altijd adviseren om dit nader te laten onderzoeken bij bijvoorbeeld een (oog)arts, functioneel optometrist. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fixatie disparatie.

Een functioneel optometrist is iemand anders dan de optometrist die in het ziekenhuis werkt. Een functioneel optometrist kijkt bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van fixatie disparatie. De functioneel optometrist zal dan of een bril adviseren of adviseren om eerst te starten met visuele training om te kijken of daarmee de visuele problemen worden opgelost. Wanneer je voor visuele training bij mij in de praktijk komt trainen we ongeveer 30 minuten. Je krijgt oefeningen meer voor thuis. Om de twee weken zie ik je terug en trainen we samen. Ook krijg je nieuwe oefeningen mee of we breiden de oefeningen uit.

Wanneer u het vermoeden heeft dat een visueel probleem mogelijk de oorzaak is van leerproblemen neem dan een kijkje op de Checklist visuele problemen of neem contact op voor een visuele screening.