Executieve functies

Heeft uw kind moeite met het maken van een plan, vergeet hij altijd zijn schoolspullen. Of barst hij soms in woede uit terwijl er in uw ogen niet zoveel aan de hand is? Praat hij altijd voor zijn beurt en heeft hij moeite met wachten tot iedereen klaar is met eten?  Is hij na vijf minuten al met wat anders bezig dan met het huiswerk waar hij aan begonnen was. Of lukt het maar niet om zich aan te kleden omdat er zoveel dingen zijn die hem daarvan afleiden?

Executieve functies zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te voeren. Om bijvoorbeeld een boterham te maken heeft een kind (net als iedereen anders) bepaalde executieve functies nodig om hiervoor alleen al een plan te maken. Daarnaast gebruiken we executieve functies om het doel van ons gedrag te bepalen, om emoties te reguleren en om bijvoorbeeld afleidende zaken uit te schakelen. Executieve functies kunnen worden gezien al de dirigent van de cognitieve vaardigheden. Je hebt ze nodig om het doel te bereiken.

Begeleiding/Training

Niet bij alle kinderen zijn deze functies even goed ontwikkeld. Dat hoeft ook nog niet want niet iedere functie ontwikkelt zich op het zelfde moment. Bij Dit ben IQ kunt u terecht voor extra hulp bij het ontwikkelen van de vaardigheden. Hierbij wordt gekeken naar welke functie zou al beheerst kunnen worden en welke is nog niet helemaal aan de orde. Voor het trainen van de executieve functies maken we gebruik van diverse spelvormen en er zullen opdrachten voor thuis meegegeven worden uiteraard aangepast aan de leeftijd van het kind.