Niet geïntegreerde reflexen en problemen daarbij

Wanneer reflexen niet integreren kan dit voor problemen zorgen. Hier onder vind je een overzicht van de reflexen en de daarbij horende problemen wanneer de reflexen niet geïntegreerd zijn.

Overzicht reflexen
Naam reflex Mogelijke problemen
MORO reflex – automatische reactie op plotselinge verandering in zintuigelijke prikkels. Bij niet geïntegreerde MORO reflex is er steeds een overproductie aan cortisol en adrenaline in het lichaam. Overgevoeligheid van licht en geluid

Extreem schrikachtig

Concentratie problemen

Slechte coördinatie

Evenwichtsproblemen

Lage eigenwaarde/zelfvertrouwen

Oog-volgbewegingen links-rechts

Oog-volgbewegingen beneden -boven

Accomoderen van de ogen

Richten van de ogen

Babinski reflex Onder ontwikkeld evenwichtssysteem/ slechte balans

Problemen met spraakontwikkeling

Zwak in spelling, lezen en taal

Lateralisatie problemen (links rechts verwarring)

Tandenknarsen

Schoenzolen afgesleten aan buitenkant van de zolen

Moeilijk kunnen lopen, kruipen, rennen, springen

Op tenen lopen/ stoot vaak de tenen

Beenkrampen

Zwakke enkels

Tonische labyrint reflex (TLR) Zwakke nekspieren (bij zwemmen bv zakt lijf steeds naar beneden)

Last van reisziekte

Neiging tot lopen op tenen

Gebogen houding

Lage spierspanning (hangen voorover aan tafel)

Slechte balans

Oogsamenwerking

Oog-volgbewegingen boven-beneden

Accomoderen en richten van de ogen

Landau reflex Gespannen lichaamshouding

Houterige bewegingen

Onhandig

Benen strekken uit en overstrekken wanneer het hoofd naar achter gaat

Asymmetrisch tonische nek reflex (ATNR) Onleesbaar handschrift door verkrampte hand tijdens schrijven, harde druk bij schrijven

Hoofd beweegt mee met lezen

Oogsamenwerking

Verstoord ruimtelijk inzicht (problemen met rekenen)

Accomoderen en richten van de ogen

Richtingsontwikkeling (problemen met lezen en rekenen)

Moeilijkheden met maken kruislingse bewegingen

Moeite met doorkruisen van de middenlijn

Loopt in traag tempo

Laat gemakkelijk dingen vallen

Slechte balans

Moeite met symmetrie

Symmetrisch tonische nekreflex (STNR) Vouwt de benen om stoelpoten of zit op de benen in W-zit

Slechte houding

Spanning in de nek

Steunt het hoofd in de handen of hangt over tafel heen

Moeite met focussen verweg en dichtbij

Oogsamenwerking

Accomoderen en richten van de ogen

Koprollen, slingeren aan rekstok is moeilijk

Instabiliteit in de heupen en de lage rug

Spinal galant reflex Friemelen

Hyperactiviteit, bewegingsonrust

Slechte controle over blaas

Problemen met de onderrug

Kan slecht tegen kietelen

Palmaire reflex Problemen met tastzintuig

Hypergevoelig

Zwakke fijnmotorische vaardigheden (knippen, schrijven, eten)

Geen of slechte pincetgreep (vuistgreep)

Rond uit mond tijdens handvaardigheden of tussen lippen

Moeilijkheden met spraak of articulatie

Plantaire reflex Tenenloper

Moeilijk leren lopen

Slechte balans/wankele gang

Moeite met evenwicht en coördinatie sporten

Moeite met spraak en articuleren

Leg cross flexion and extension Moeite met lopen, zwemmen, huppelen, klimmen

Moeite met classificeren, tellen, analyseren

volgorde vaststellen, vergelijken