Kennismakingsgesprek (kosteloos en vrijblijvend)

Na het eerste contact maken we een afspraak voor een intake/ kennismakingsgesprek met u en uw kind. Tijdens dit gesprek zullen we kijken naar de dingen die uw kind allemaal beheerst en waar de hulpvraag ligt. Vervolgens kijken we naar de begeleidingsmogelijkheden en stellen we doelen vast. Uw kind heeft hier een actieve rol in.

En dan?

Wanneer we samen (met uw kind) de hulpvraag hebben vastgesteld gaan we aan de slag. We bespreken of iedere week een contact moment noodzakelijk is of dat een keer in de twee weken voldoende is. De contact momenten kunnen bij u thuis of bij mij in de praktijkruimte plaats vinden. Maar net wat u  en uw kind het prettigst vinden. Tijdens de bijeenkomsten maak ik gebruik van onder andere spelvormen, verschillende coachingsvormen en MRT oefenvormen, al naar gelang wat noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen. Soms krijg een kind ook opdrachten voor thuis mee. Vooral bij MRT oefeningen, de visuele training en de JaMaRa rekentraining  is herhaling en oefening namelijk van belang.

Tussentijds evalueren we om indien nodig bij te stellen of een ander pad in te slaan.