Didactisch onderzoek (doortoetsen)

Omdat bij kinderen de didactische ontwikkeling heel verschillend kan verlopen, is het soms moeilijk te bepalen wat er al wordt beheerst aan lesstof, of strategieën juist worden gebruikt en of er hiaten zijn ontstaan. Hoogbegaafde kinderen hebben minder behoefte aan herhaling, meer behoefte aan nieuwe stof. Maar wat bied je dan aan. Het is belangrijk inzicht te hebben waar de mogelijkheid ligt om echt te komen tot leren (de zone van naaste ontwikkeling). Je kunt een eenvoudige aanpassing in het onderwijsaanbod doen, maar dit zal weinig zin hebben als onduidelijk is hoe groot de didactische voorsprong eigenlijk is en wanneer eventuele hiaten niet inzichtelijk zijn. Zolang een hoogbegaafd kind lesstof aangeboden krijgt dat in de comfortzone ligt zal het niet tot leren komen.

Wat levert didactisch onderzoek op?

Doormiddel van een didactisch onderzoek breng ik in beeld welke lesstof wordt beheerst en waar eventuele hiaten liggen. Ik observeer gedrag en strategiegebruik. Didactisch onderzoek dient als basis voor onderwijsaanpassingen. Ik zie didactisch onderzoek als een logisch vervolgonderzoek op een IQ test. De IQ test zegt iets over de cognitieve capaciteiten, maar in feite niets over het didactisch niveau (voorsprong/hiaten/strategiegebruik/gedrag). Resultaten van een didactisch onderzoek geven concrete handvatten voor school en antwoord op vragen als:

  • Is versnellen een goede keus voor mijn kind? Waar ligt dan de focus voor begeleiding?
  • Welke lesstof kan school compact aanbieden en welke lesstof nog niet, wat beheerst mijn kind al en wat niet?
  • Aan welke lesstof dienst juist extra aandacht besteed te worden (de hiaten)?
  • Welke leerdoelen liggen in de zone van naaste ontwikkeling en bieden uitdaging en de dus de mogelijkheid om vaardigheden aan te leren?
  • Hoe geeft ik praktisch invulling aan de uitslag van een IQ test?

Voor het onderzoek maakt Dit ben IQ gebruik van de schoolvaardigheidstoetsen van Tije de Vos e.a.. Deze toetsen zijn goedgekeurd door de COTAN en de onderwijsinspectie.

Mogelijkheden en kosten

Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur en kan op verschillende locaties plaatsvinden. In mijn kantoor in Amersfoort, op school of in het huis van uw kind. Na afloop ontvangt u een verslag, waarin alle gegevens zijn uitgewerkt. De resultaten worden toegelicht en het verslag bevat praktische adviezen en handvatten voor onderwijsaanpassingen voor de leerkracht. Omdat ik het belangrijk vind dat er een goede samenwerking is tussen alle partijen, spreek ik het verslag graag samen met u, door met de leerkracht en/of de intern begeleider. Voor deze nabespreking vraag ik dan ook toestemming om inhoudelijk met de leerkracht in te gaan op de uitkomsten van het onderzoek.

De kosten voor een didactisch onderzoek, inclusief rapportage en nabespreking met de leerkracht/intern begeleider bedragen 350,- euro inclusief BTW. Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op met mij.